HORAMI Verlag

Sân khấu dành cho tiếng nói của cộng đồng châu Á tại Đức.

HORAMI là nhà xuất bản độc lập có trụ sở tại Berlin và dẫn đầu trong lĩnh vực xuất bản sách song ngữ cho trẻ em gốc châu Á tại Đức. Sân khấu dành cho tiếng nói của cộng đồng châu Á tại Đức.

Sứ mệnh của chúng tôi

Tiên phong

Chúng tôi tiên phong trong việc lên ý tưởng, phát triển và xuất bản sách thiếu nhi song ngữ cho trẻ em gốc châu Á tại Đức.

Đa ngôn ngữ

Chúng tôi quan tâm và chọn những đề tài sách với nhiều ngôn ngữ và văn hóa, phản ảnh những thực tế cuộc sống của thế hệ mới ở nhiều nền hoá khác nhau.

Văn hoá đọc sách

Chúng tôi muốn truyền cảm hứng và tạo sự thích thú đọc sách ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong các gia đình người châu Á tại Đức.

Kết nối cộng đồng

Chúng tôi xây dựng một cộng đồng kết nối, đề cao sự đồng cảm, bao dung và tôn trọng lẫn nhau trong một thế giới đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa. Ein neues Miteinander und Füreinander in einer Welt der sprachlichen und kulturellen Vielfalt.

Đội ngũ Nhà Xuất Bản

Hanh Nguyen-Schwanke

Giám đốc nhà xuất bản

Thao Brinkschulte

Biên tập viên tiếng Đức-Việt

Bao-Tram Thai

Giám đốc điều hành

Ngoc Le

Biên tập viên tiếng Việt

Petra Steuber

Tổng biên tập tiếng Đức

Quản lý dự án

Quản lý dự án

Dr. Thu Huong Nguyen

Tổng biên tập tiếng Việt

Đối tác của chúng tôi