Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

2020 – Das Jahr des offenen Verlags

(Deutsch) – Seid auch ihr, wie wir, Teil der deutsch-vietnamesischen Community?
– Wollt ihr der vietnamesischen Stimme in der deutschsprachigen Literaturwelt einen Platz geben?

HORAMI möchte euch dafür das Sprachrohr reichen – erzählt uns eure deutsch- vietnamesische Geschichte!

Đọc tiếp

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Phát hành Cẩm nang và Từ vựng song ngữ Đức – Việt “Sức khỏe Trẻ em“

Cuối năm 2019, HORAMI tự hào công bố xuất bản một dự án đặc biệt: cuốn Cẩm nang và Từ vựng song ngữ Đức-Việt đầu tiên trong lĩnh vực y tế với mục đích phá vỡ rào cản ngôn ngữ giữa các gia đình Việt Nam và các bác sĩ nói tiếng Đức, đồng thời hỗ trợ việc truyền đạt thông tin giữa hai bên.

Đọc tiếp

Cẩm nang và từ vựng song ngữ Đức-Việt về sức khỏe trẻ em

Sách mới phát hành

Cuối năm 2019, HORAMI tự hào công bố xuất bản một dự án đặc biệt: cuốn Cẩm nang và Từ vựng song ngữ Đức-Việt đầu tiên trong lĩnh vực y tế với mục đích phá vỡ rào cản ngôn ngữ giữa các gia đình Việt Nam và các bác sĩ nói tiếng Đức, đồng thời hỗ trợ việc truyền đạt thông tin giữa hai bên.

Đọc tiếp
To Top