Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Phát hành Cẩm nang và Từ vựng song ngữ Đức – Việt “Sức khỏe Trẻ em“

Cuối năm 2019, HORAMI tự hào công bố xuất bản một dự án đặc biệt: cuốn Cẩm nang và Từ vựng song ngữ Đức-Việt đầu tiên trong lĩnh vực y tế với mục đích phá vỡ rào cản ngôn ngữ giữa các gia đình Việt Nam và các bác sĩ nói tiếng Đức, đồng thời hỗ trợ việc truyền đạt thông tin giữa hai bên.

Đọc tiếp

Cẩm nang và từ vựng song ngữ Đức-Việt về sức khỏe trẻ em

Sách mới phát hành

Cuối năm 2019, HORAMI tự hào công bố xuất bản một dự án đặc biệt: cuốn Cẩm nang và Từ vựng song ngữ Đức-Việt đầu tiên trong lĩnh vực y tế với mục đích phá vỡ rào cản ngôn ngữ giữa các gia đình Việt Nam và các bác sĩ nói tiếng Đức, đồng thời hỗ trợ việc truyền đạt thông tin giữa hai bên.

Đọc tiếp
To Top