Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

thumb

Hạt đỗ hổ mây - Phiên bản song ngữ

€19,95/ Quyển
 • Thích hợp cho trẻ từ 4 đến 10 tuổi
 • 42 Trang, bìa cứng, 21,5 x 30cm
 • Sách có sẵn
 • ISBN: 978-3-9816782-9-1
thumb

Hạt đỗ hổ mây - Phiên bản tiếng Đức

€19,95/ Quyển
 • Thích hợp cho trẻ từ 4 đến 10 tuổi
 • 42 Trang
 • Bìa cứng, 25 x 25cm
 • Sách có sẵn
 • ISBN: 978-3-9816782-5-3
thumb

“Sức khoẻ trẻ em” – Cẩm Nang và Từ vựng song ngữ Đức-Việt

€24,99/ Quyển
 • 176 Trang
 • Bìa cứng, 16.0 cm * 23,5 cm
 • Sách có sẵn
 • ISBN: 978-3-9816782-4-6

 

thumb

Meine kleine Welt – Thế giới quanh em

€14,95/ Quyển
 • 53 trang
 • sách bìa cứng, 23.5 cm x 31.5 cm
 • Thích hợp cho trẻ từ 3 tuổi
 • Sách đã hết: Phiên bản thứ 3 xuất bản vào mùa hè 2021
thumb

Weißt du, welches Tier ich bin? Đố ai biết con gì?

€9,95/ Quyển
 • 18 trang
 • Dạng bìa, 17.5cm x 17.5cm
 • Thích hợp cho trẻ từ 2 tuổi
 • Sách đã hết
thumb

Weißt du, wieviel…? Đố ai đếm được…?

€9,95/ Quyển
 • 18 trang
 • Dạng bìa, 17.5cm x 17.5cm
 • Thích hợp cho trẻ từ 2 tuổi
 • Sách có sẵn

 

To Top