Author

Binh Minh & Christin Marczinzik

là hai người đồng sáng lập studio A.MUSE. Cả hai đều là những người nhập cư và tiên phong về ứng dụng công nghệ và nghệ thuật. A.MUSE - một studio sáng tạo cho những trải nghiệm thực tế hỗn hợp đầy cảm xúc, kết hợp nghệ thuật và thiết kế với công nghệ mới nhất để tạo ra những thế giới trải nghiệm khó quên.

Gardeschützenweg 66, 12203 Berlin info@horami.de
[contact-form-7 404 "Not Found"]
Free shipping
for orders over 50%