Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Cẩm nang và từ vựng song ngữ Đức-Việt về sức khỏe trẻ em

Sách mới phát hành

Cuối năm 2019, HORAMI tự hào công bố xuất bản một dự án đặc biệt: cuốn Cẩm nang và Từ vựng song ngữ Đức-Việt đầu tiên trong lĩnh vực y tế với mục đích phá vỡ rào cản ngôn ngữ giữa các gia đình Việt Nam và các bác sĩ nói tiếng Đức, đồng thời hỗ trợ việc truyền đạt thông tin giữa hai bên.

Cuốn Cẩm nang bao gồm nhiều mẫu câu, từ vựng và tình huống đa dạng xoay quanh chủ đề sức khỏe bằng tiếng Đức và tiếng Việt. Sách cung cấp những thông tin rõ ràng và chi tiết về hệ thống chăm sóc sức khỏe của Đức. Trong đó có những thông tin về việc chăm sóc thai sản, những mẫu câu khi đi khám bệnh hoặc quá trình khám bác sĩ nhi, những kinh nghiệm và lời khuyên thiết thực liên quan đến việc đi khám bác sĩ ở Đức v.v… Các đối tượng chính của cuốn sách là:

  • Những gia đình người Việt cần hỗ trợ về tiếng Đức, đặc biệt là về kiến thức y khoa, hệ
    thống y tế Đức, để có thể đảm bảo sự chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho con cái mình
  • Những bác sĩ người Đức đang tìm kiếm một phương pháp hữu ích để giao tiếp với những
    phụ huynh người Việt bằng cách nhanh chóng và hiệu quả nhất

Phát hành 10.12.2019
Giá bìa: 24,99 €
176 trang

Đặt sách trước

No Comments

Comments are closed.

To Top