Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Kita-Fibel Tipps und Anregungen für einen guten Kita-Start

Kita-Fibel

KITA FIBEL – Tipps und Anregungen für einen guten Kita-Start

Die Kita-Fibel als PDF-Dokument finden Sie unter:
www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/berlin/gesund-aufwachsen-in-marzahn-hellersdorf/

SÁCH GIÁO KHOA DÀNH CHO NHÀ TRẺ – Những chỉ dẫn và sáng kiến dành cho một khởi đầu tốt đẹp đến nhà trẻ.                                                                                                                           Bạn muốn đăng ký con bạn vào một nhà trẻ? Bạn có những câu hỏi về việc đăng ký? Hoặc về những đề nghị của các nhà trẻ? Bạn tìm những chỉ dẫn xung quanh việc bắt đầu đi nhà trẻ?

Cuốn sách giáo khoa dành cho nhà trẻ này muốn cho bạn nhiều thông tin, chỉ dẫn và sáng kiến có ích đối với các nhà trẻ ở Mahrzahn-Hellerdorf Berlin và cho một khởi đầu đến nhà trẻ tốt đẹp của con bạn.

Rất tiếc không có bản tiếng Việt dưới dạng PDF mà chỉ  có là cuốn sách nhỏ xinh. Bạn nào muốn có cuốn sách này gratis xin gủi Email tới: info@horami.de

No Comments

Comments are closed.

To Top